About

Tämä verkkosivusto ja blogi liittyvät kurssiin nimeltä Musiikkitieteellisen tiedon kommunikointi, joka on osa musiikin, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen (Jyväskylän yliopisto, Suomi) musiikkitieteen kandidaattiohjelmaa.

Kurssin opiskelijat kirjoittavat blogitekstejä siitä, mikä musiikissa heitä innostaa ja mitä heidän mielestään kiehtovaa on sen roolissa ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Blogin tarkoituksena on myös kehittää taitoja musiikintutkimuksen popularisoimiseksi ja viestimiseksi suurelle yleisölle.

Tervetuloa nauttimaan lukukokemuksista!

———————————————————————————–

This website and blog accompanies a course called Musiikkitieteellisen tiedon kommunikointi, or Communicating Musicology Research, as part of the bachelors program at the Department of Music, Arts and Culture Studies (University of Jyväskylä, Finland).

Students enrolled in the course write blog posts about what inspires and fascinates them about music, and its role in everyday life. The idea is to develop skills for popularizing and communicating musicology research to the general public.

Welcome and enjoy!